Call for Applications: Actors of Urban Change 2017-2019

Actorts for Urbane Change želi podpreti 10 lokalnih projektov, s pomočjo katerih želijo preko kulturnih aktivnosti doseči trajnostni razvoj urbane participacije. Podprli bodo projekte, ki strmijo k socialni vključenosti, kulturni diverziteti, dostopnosti stanovanj, pravičnem upravljanju z okoljem in odgovornem upravljanju z viri. Vzpostavit želijo mrežo lokalnih projektov in člane projektov povezati na srečanjih, na katerih bodo udeleženci imeli priložnost pridobiti novo znanje glede projektnih vsebin.

Namenjeno je udeležencem s sedežem v eni od 47 članic EU, Kosova in Belorusije. Prijavitelji morajo imeti vzpostavljeno tročlansko sodelovanje na lokalnem projektu med posamezniki, ki delajo v kulturi, javnem in zasebnem sektorju.

Več informacij tukaj.