CERV: Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in otroci za leto 2022

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil najavo javnega razpisa za sofinanciranje projektov na področju preprečevanja in boja proti vsem oblikam nasilja nad otroci, mladimi in ženskami za leto 2022.

Razpis se odpre predvidoma 15. decembra.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote. Zahteva pa se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS