CERV: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja enakosti in boja proti rasizmu, ksenofobiji ter diskriminaciji za leto 2022

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil najavo javnega razpisa za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju spodbujanja enakosti in boja proti rasizmu, ksenofobiji ter diskriminaciji za leto 2022.

Razpis za leto 2022 je tematsko osredotočen na:

  • boj proti nestrpnosti, rasizmu, ksenofobiji, diskriminaciji, sovražnemu govoru in zločinom iz sovraštva (sklop 1, na voljo 7 740 000 EUR)
  • spodbujanje raznolikosti in vključevanja na delovnem mestu, tako v javnem kot v zasebnem sektorju (sklop 2, na voljo je 500 000 EUR)
  • boj proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spodbujanje enakosti LGBTI oseb (sklop 3, na voljo 1 000 000 EUR)
  • spremljanje, preprečevanje in boj proti sovražnemu govoru na spletu (sklop 4, na voljo 1 500 000 EUR)
  • preprečevanje, prijava in boj proti sovražnemu govoru na spletu (sklop 5, na voljo 1 500 000 EUR)
  • omejeno na javne organe: podpora javnim organom za izboljšanje njihovega odzivanja na diskriminacijo, rasizem in ksenofobijo (sklop 6, na voljo 1 500 000 EUR)

Razpis se odpre predvidoma 15. decembra.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote (razen sklopa 6, v okviru katerega so prijavitelji organi javnega sektorja, kot partnerji pa lahko sodelujejo zasebne organizacije).

Prijavite lahko nacionalne ali mednarodne projekte, zahteva pa se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama. 

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS