CERV: Razpis za sofinanciranje projektov na področju zaščite in spodbujanja pravic otrok za leto 2022

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavil najavo javnega razpisa za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju spodbujanja in zaščite pravic otrok za leto 2022.

Razpis za leto 2022 je osredotočen na prvo tematsko področje Strategije EU o otrokovih pravicah, ki je: Udeležba v političnem in demokratičnem življenju: EU, ki otrokom omogoča, da postanejo aktivni državljani in člani demokratičnih družb.

Razpis se odpre predvidoma 15. decembra.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote.

Prijavite lahko nacionalne ali mednarodne projekte, zahteva pa se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama. 

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS