CMEPIUS vabi izvajalce_ke projektov Evropa za državljane k sodelovanju v anketnem vprašalniku

Kot sporočajo na CNVOS, CMEPIUS kot kontaktna točka programa Evropa za državljane vabi vse sodelujoče organizacije v programu Evropa za državljane k sodelovanju v kratkem vprašalniku, s katerim želijo dobiti pomembne informacije o samem izvajanju projektov. 

Vprašalnik lahko izpolnite vsi, tako organizacije, ki so že zaključile s projektom, kot tudi tiste, ki so še sredi izvajanja. Če ste sodelovali pri več projektih, vas prosijo, da vprašalnik izpolnite za vsak projekt posebej. 

Če je vaš projekt že zaključen in ste vprašalnik že izpolnili v letu 2018, vam ga ni potrebno izpolnjevati ponovno (za isti projekt). Če pa ste bili takrat še med izvajanjem, pa lahko sedaj  podate mnenje po zaključku. 

V začetku prihodnjega leta pripravljajo večji dogodek kot zaključek programa in najavo novega in jim bodo vsebinski odgovori pomagali pri sami pripravi. 

Vprašalnik lahko najdete tukaj