CNVOS išče predstavnika NVO za spremljanje in vrednotenje Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021−2027

Na CNVOS-u razpisujejo postopek izbora ene predstavnice oziroma predstavnika nevladnih organizacij, ki delujejo na področju odpravljanja materialne prikrajšanosti za spremljanje in vrednotenje Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021−2027. 

Rok za prijavo je 27. februar 2024 do 15.00.

Namen Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021−2027 je zagotavljati pomoč materialno in socialno najbolj ogroženim osebam. 

Predstavnik nevladnih organizacij bo zastopal nevladne organizacije pri spremljanju in vrednotenju Programa. Zadolžen bo za podajo mnenj na letna in končna poročila o izvajanju Programa pred pošiljanjem Evropski komisiji, za poročila o vrednotenju ter za predloge organa upravljanja za spremembo Programa.

Več informacij ter prijavnico najdete tukaj.

Vir: CNVOS