CNVOS išče predstavnika_co NVO v Svetu ministra za razvoj 5G tehnologije v Sloveniji

CNVOS je razpisal postopek izbora predstavnice_ka nevladnih organizacij v Svet ministra za javno upravo za razvoj 5G tehnologije v Sloveniji.

Svet ministra bo posvetovalno telo, ki ga bo sestavljalo do 10 članov_ic, vključno s predstavniki_cami fakultet, znanstvenih in raziskovalnih inštitutov ter predstavnikom_co nevladnih organizacij. Svet bo obravnaval različna vprašanja oziroma vidike uvedbe oziroma razvoja 5G tehnologije v Sloveniji (kibernetska varnost, zdravstveni in drugi vidiki) in svetoval ministrstvu pri pripravi pravnih podlag, kot so na primer Strategija upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, informacijski memorandum, razpisi oziroma pravila za dodeljevanje 5G frekvenc podjetjem in podobno. Svet se bo sestajal po potrebi, najmanj pa enkrat na mesec. 

Rokovnik za izvedbo postopka in več informacij o postopku izborov predstavnikov_ic NVO lahko najdete tukaj 

Rok prijave je 9. 6. 2020.