CNVOS objavil informacije o delovanju NVO, ki veljajo od 1. junija dalje

Nevladne organizacije so tudi še za mesec junij upravičene do povračila nadomestila plače delavcem_kam, ki so bili napoteni na začasno čakanje na delo.

Državni zbor je dne 29. 5. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), s katerim je do 30. 6. 2020 podaljšal ukrep povračila nadomestila plače delavcem_kam na začasnem čakanju na delo. Tako lahko nevladne organizacije, ki ocenjujete, da vam bodo prihodki v letu 2020 upadli za več kot 10 %, zaprosite za delno povračilo nadomestila. Ukrep velja od 1. 6. 2020 za mesec junij, torej lahko delavca napotite na začasno čakanje na delo najdlje do 30. 6. 2020.

Delavca_ko na začasnem čakanju na delo po ZIUOOPE lahko pozovete, da se vrne na delo do sedem delovnih dni. O tem morate predhodno obvestiti Zavod RS za zaposlovanje. Več informacij lahko najdete tukaj.

Informacije o opravljanju dela na domu od 1. 6. 2020 dalje, pa so na voljo tukaj.