Creative Europe – MEDIA Sub-programme: Support for Training 2018 (EACEA/09/2018)

V okviru podprograma Media programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori za usposabljanja za leto 2018. Prijave se morajo nanašati na dejavnosti, katerih cilj je razvijati sposobnosti strokovnjakov v avdiovizualnem sektorju, da bi ti razumeli evropsko in mednarodno razsežnost in jo vključili v svoje delo, z izboljševanjem strokovnega znanja na naslednjih področjih:

  • usposabljanje za razvoj občinstva, trženje, nove modele za širjenje in uporabo, vključno z modeli, ki temeljijo na najsodobnejših digitalnih tehnologijah;
  • usposabljanje o finančnem in tržnem upravljanju za spodbujanje dostopa do finančnih sredstev in novih poslovnih modelov;
  • usposabljanje za razvoj in produkcijo avdiovizualnih del, vključno z izmenjavo znanj in zmogljivostmi za mreženje;
  • usposabljanje za spopadanje z izzivi digitalizacije za prilagoditev razvoju trga.

Prijavitelji se lahko prijavijo za eno od naslednjih treh kategorij podprtih ukrepov, odvisno od obsega, potreb, ciljev in mednarodne/evropske razsežnosti:

  • evropske ukrepe;
  • mednarodne ukrepe;
  • regionalne ukrepe.

Več informacij najdete tukaj.