Delavnica ABC moderiranja – NAPAKA V OBJAVI

Obveščamo vas, da je prišlo do neljube napake pri objavi delavnice – delavnica ni namenjena širši javnosti, zato se nanjo ni mogoče prijaviti.

Delavnica je namenjena vsem, ki se srečujejo z načrtovanjem in vodenjem skupinskih procesov ter želijo spoznati pristope, ki jih moderatorska stroka razvija že desetletja in so uporabni za trenerje, managerje, projektne, timske in druge vodje, svetovalce, učitelje,… Spoznali in preizkusili boste osnovne modele, tehnike in veščine, ki so uporabni za uspešno načrtovanje in vodenje delavnic, sestankov in izobraževalnih procesov.

Način dela je izrazito izkustven; temelji na simulacijah, ki jim sledijo analitično-teoretične predstavitve in razgovori z udeleženci. Takšen način omogoča konstruktivno integracijo izkušenj udeležencev.

Vsebina delavnice:

Osnove in napotki moderatorjev za uspešno skupinsko delo:

  • Značilnosti, potek in odločanje v skupinskem delu
  • Obvladovanje in uravnoteženje različnih osebnostnih tipov v skupinah
  • Vloga, veščine in tehnike moderatorja

Moderatorske tehnike ustvarjanja varnega prostora, porajanja idej in doseganja soglasja:

  • Ledolomilec (Icebreaker)
  • Zamejitev varnega komunikacijskega prostora (Safe Space)
  • Beseda kroži (Round Robin) in pokovka (Pop Corn)
  • Temeljna skupinska tehnika (NGT, Nominal Group Technique)
  • Razvrščanje po sorodnosti (Affinity Mapping)
  • Vrtiljak (Caroussel)

Delavnico vodi Vida Ogorelec, izkušena moderatorka in procesna svetovalka za sodelovanje javnosti. Verjame v moč skupinskega dela, ki jo potrjujejo uspehi njenih delavnic. V zadnjih dvajsetih letih je načrtovala in moderirala vrsto procesov skupinskega dela (predvsem strateškega načrtovanja in vzpostavljanja partnerstev). Vodila je prva temeljna usposabljanja za moderiranje v Sloveniji in leta 2002 kot prva v Sloveniji pridobila mednarodna certifikata Certified Professional Facilitator (CPF) in Public Participation Certificate (PPC). Po izobrazbi je univ. dipl. inž. arh. z magistrsko diplomo MFA na Academy of Art College, San Francisco, ZDA.

Obveščamo vas, da je prišlo do neljube napake pri objavi delavnice – delavnica ni namenjena širši javnosti, zato se nanjo ni mogoče prijaviti.