Delavnica: Spremljanje in vrednotenje projektov

Delo nevladnih organizacij zajema tudi spremljanje in vrednotenje – ne le projektov in programov, ampak tudi organizacije kot celote. S tem pripomorete k izboljševanju vaših programov in dejavnosti ter napredujete kot organizacija.

Na spletni delavnici, ki jo organizira CNVOS, boste spoznali:

  • kaj je namen spremljanja in vrednotenja,
  • ključne pojme,
  • kako oblikovati dober sistem spremljanja in vrednotenja: od postavljanja ciljev in kazalnikov do metod za njihovo spremljanje,
  • kako načrtovati aktivnosti za spremljanje in vrednotenje,
  • različne kvalitativne in kvantitativne metode za zbiranje podatkov (vprašalniki, ankete, opazovanje, intervjuji …) in kako si lahko pomagamo s participativnimi metodami,
  • kako si določiti cilje na ravni projekta, programa in organizacije in kako jih spremljati,
  • kako meriti učinke in spremembe.

Število udeležencev je omejeno na 15 organizacij. 

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS