Delavnice za prijavitelje pred 2. prijavnim rokom v program Erasmus+: Mladi v akciji ter predavanje prof. dr. Jasona Lakerja

Movit vas vabi na strukturno in vsebinsko prenovljeno ter s predavanjem okrepljeno delavnico pred 2. prijavnim rokom v letu 2018, ki bo potekala 29. marca 2018 v Hiši EU v Ljubljani. Delavnice bodo ponudile splošno predstavitev programa, pa tudi bolj podrobne informacije za vsako aktivnost posebej, ter se zaključile z zanimivim interaktivnim predavanjem prof. Jasona Lakerja iz Kalifornije, ZDA.

Delavnice bodo potekale v več sklopih v sledečem vrstnem redu:

 • 11:00-12:00 Osnovna predstavitev programa Erasmus+: MVA Predstavljeni bodo cilji programa, možne aktivnosti, pogoji za sodelovanje, prijavni roki, struktura Vodnika po programu, ter platforma za razširjanje rezultatov. 
 • 12:00-16:00 Podrobne predstavitve akcij. 
  Predstavljene bodo letne vsebinske usmeritve, struktura prijavnega obrazca in pričakovanja v okviru posameznih sklopov, odgovori na pogosta vprašanja, najpogostejše napake, ter kaj narediti v primeru težav pri oddaji, in sicer po naslednjem urniku: 
  • 12:00-13:30 Ključni ukrep 1: projekti prostovoljstva 
  • 12:00-13:30 Ključni ukrep 3: srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine 
  • 14:30-16:00 Ključni ukrep 1: mladinske izmenjave in mobilnost mladinskih delavcev 
  • 14:30-16:00 Ključni ukrep 2: strateška partnerstva 
 • 16:15-18:00 Interaktivno predavanje prof. dr. Jason Lakerja 

  Prof. dr. Jason Laker je univerzitetni profesor in pedagog z Državne univerze v San Joséju v Kaliforniji, ZDA, ki se ravno tiste dni mudi v Ljubljani. Njegovo interaktivno predavanje se bo dotaknilo pomena skupnih prizadevanj za bolj vključujočo družbo ter odgovornosti, vloge in moči civilnega sektorja v tem procesu. Več o njem in raznolikih področjih njegovega raziskovalnega dela si lahko preberete na www.jasonlaker.com.  

Prijavite se lahko najkasneje do torka, 20. marca 2018 preko spletne prijavnice, ki je na voljo TUKAJ. Potrdilo o prijavi na delavnico in morebitne dodatne informacije boste prejeli v torek, 21. marca 2018.