Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo razpis za sofinanciranje 7 projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi.

Ciljne skupine razpisa so polnoletne osebe, upravičene do socialne pomoči, polnoletne ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami in polnoletne romske ženske. Vse ciljne skupine morajo imeti stalno prebivališče v Sloveniji.

Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu z največ štirimi projektnimi partnerji – projektno partnerstvo lahko sestavlja največ 5 pravnih oseb, tj. prijavitelj in štirje projektni partnerji.

Pri izvedbi projekta je zaželeno vzpostaviti sodelovanje z različnimi deležniki na lokalni/regionalni ravni (tj. v kraju, kjer se bo izvajal program socialne aktivacije), ki lahko pripomorejo k uspešnejši izvedbi projekta.

Več informacij v celotnem razpisu, ki je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS