Dodatni prijavni rok v okviru javnega razpisa za izbor operacij “Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD”

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je v okviru Javnega razpisa za izbor operacije “Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD”, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, objavil nov dodatni prijavni rok za leto 2020. 

Sofinancirajo se:  

  • Subvencije za delodajalce_ke: (v višini 5.000,00 EUR) za zaposlitev brezposelnega mladega do vključno 29. leta starosti na področju kulturnih dejavnosti. Prijavijo se lahko ljubiteljska kulturna društva, javni in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture, osnovne in srednje šole, vrtci, muzeji, knjižnice … 
  • Dopolnilna izobraževanja: za delo/zaposlovanje v kulturi v okviru različnih izobraževalnih modulov (gledališče, lutke, ples, folklora, film, vokalna in instrumentalna glasba, likovna dejavnost, literatura, organizacija in upravljanje v kulturi ipd). Prijavijo se lahko brezposelni mladi do vključno 29. leta starosti, ki jih zanima delo v kulturi. 

Rok prijave je 26. 10. 2020.  

Več informacij lahko najdete tukaj