Dodatno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020

Zavod za zaposlovanje je objavil dodatno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020. Na javnem povabilu je za izbor programov javnih del na voljo 6 milijonov EUR. Okvirno število možnih vključitev je 2.000 dolgotrajno brezposelnih. 

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. 

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. 

Na javnem povabilu lahko kandidirate le izvajalci, ki imate s pogodbo o zaposlitvi, najmanj 3 mesece pred oddajo ponudbe, zaposleno vsaj eno osebo, ki je na tej podlagi obvezno zavarovana za najmanj polovico polnega delovnega časa. 

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za dva sklopa programov: s področja socialnega varstva in z ostalih področij, ki so kmetijstvo, vzgoja in izobraževanje, šport, okolje in prostor, kultura ter drugi programi javnih del. 

Ponudbe lahko predložite od 8. 9. 2020 od 8.00 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 10. 2020 do 13.00. 

Ponudba mora biti oddana osebno ali po pošti izključno na naslov naše območne službe, kjer se bo program izvajal. 

Več informacij lahko najdete tukaj