Drugi javni poziv za oblikovanje produktov na področju zagovorništva in novih storitev NVO

CNVOS vabi nevladne organizacije vabi k razmisleku o tem, kateri so tisti njihovi produkti ali storitve, lahko so zagovorniške, komunikacijske ali informacijske, ki jih potrebujejo za svoj še učinkovitejši strokovni ali zagovorniški razvoj.

Vabijo vas, da jim te storitve ali produkte predstavite in poveste, zakaj bo ravno z vašo storitvijo sektor še boljši, še učinkovitejši in še močnejši. Posebej so zaželene tiste storitve ali produkti, ki naslavljajo probleme z različnih vsebinskih področij.

Ponudbo lahko oddate na na elektronski naslov ponudbe@cnvos.si.

Več informacij pa najdete tukaj.