e-Info dan MEDIA za razpise 2022

Motovila (CED Slovenija) za zainteresirane predstavnike organizacij iz avdiovizualnega sektorja v četrtek, 17. februarja od 10.00 do 12.00, organizira informativni spletni dogodek. Predstavili bodo letni fokus programa EU Ustvarjalna Evropa 2021–2027 in ključne poudarke razpisov MEDIA za leto 2022.

Velik del razpisov za sofinanciranje projektov za leto 2022 Ustvarjalna Evropa (MEDIA/Kultura/Medsektorski sklop) bo predvidoma objavljenih že februarja, saj je bil 13. januarja sprejet program dela za izvajanje Ustvarjalne Evrope v letu 2022.

Razpisi programa Ustvarjalna Evropa so namenjeni izvajalcem (pravne osebe), dejavnim v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih s sedežem v državi, ki sodeluje v programu (države članice EU, določene tretje države ali regije in mednarodne organizacije). 

Prijava je mogoča do 16. februarja do 13.00.

Več informacij si lahko preberete tukaj.

Vir: Zavod Motovila