EIDHR: Odprt je razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic izven EU

EuropeAid je v okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR objavil javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovih aktivnostih na področju spodbujanja in zaščite demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin izven EU. 

Razpis ima štiri geografske sklope:  

  • Afrika;  
  • Azija in Pacifik;  
  • Latinska Amerika in Karibi;  
  • Države evropskega sosedstva.  

Tematski fokus je za vse štiri sklope enak in sicer krčenja prostora civilne družbe in demokracije.  

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki delujejo na področju spodbujanja človekovih pravic in demokracije. Geografskih omejitev ni, morata pa v vsakem projektu sodelovati najmanj dve organizaciji iz držav, v kateri se bodo izvajale aktivnosti. V okviru sklopov 1, 2 in 3 morajo biti vključene najmanj dve in največ pet ciljnih držav, v okviru sklopa 4 pa najmanj dve in največ šest ciljnih držav. 

Rok prijave je 20. 11. 2020.  

Več informacij lahko najdete tukaj