EK objavila predlog priporočila Sveta EU o prostovoljstvu mladih

Evropska komisija je objavila predlog priporočila Sveta EU o prostovoljstvu mladih, s katerim želi mlade spodbuditi k transnacionalnemu prostovoljstvu v okviru evropske solidarnostne enote ali drugih programov na nacionalni ravni.

Ta predlog je ena od prvih konkretnih pobud evropskega leta mladih 2022. Namen predlaganega priporočila je povečati vključenost, kakovost, priznavanje in trajnost transnacionalnega prostovoljstva mladih. Priporočilo obravnava ovire za prostovoljsko mobilnost, v njem pa so preučene tudi izkušnje, pridobljene med pandemijo COVID-19 in pri izvajanju evropske solidarnostne enote, ki letos praznuje pet let delovanja.

Poročilo, pobuda in več informacij so no voljo tukaj

Vir: CNVOS