Erasmus+: KA3 – podpora za reformo politik – Sodelovanje s civilno družbo na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladih

Cilj razpisa za zbiranje predlogov je zagotoviti strukturno pomoč, imenovano nepovratna sredstva za poslovanje, evropskim nevladnim organizacijam (ENVO) in vseevropskim mrežam, ki delujejo na področjih izobraževanja in usposabljanja ali mladih in se zavzemajo naslednje splošne cilje:

  • povečati ozaveščenost deležnikov o evropskih programih politike na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, zlasti o strategiji Evropa 2020, programu Izobraževanje in usposabljanje 2020, posebnih programih politike, kot je bolonjski ali riško-københavnski proces, Evropski agendi za izobraževanje odraslih ali strategiji EU za mlade,
  • povečati zavezanost deležnikov in sodelovanje z javnimi organi pri izvajanju politik in reform na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, zlasti pri priporočilih, namenjenih posamezni državi in izdanih v okviru evropskega semestra,
  • spodbujati sodelovanje deležnikov na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladih,
  • spodbujati vključevanje deležnikov v razširjanje ukrepov politike, akcij in rezultatov programa ter dobre prakse med svojim članstvom ter drugod.

Na ta razpis se lahko prijavita dve kategoriji organov: 

  • evropske nevladne organizacije (ENVO), ki delujejo na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladih,
  • vseevropske mreže na področjih izobraževanja, usposabljanja ali mladih. Organizacija lahko predloži samo eno prijavo, in sicer za kategorijo 1 ali kategorijo 2.

Več informacij najdete tukaj.