Erasmus+: KA3 – podpora za reformo politike – Skupne kvalifikacije v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Splošni cilji razpisa so po eni strani povečati zaposljivost mladih ter prispevati k razvoju visoko usposobljene, kvalificirane in mobilne delovne sile, kar bi moralo koristiti tudi podjetjem ter po drugi strani podpreti skupni razvoj v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v Evropi ter na splošno okrepiti njuno kakovost, ustreznost in privlačnost. Posebni cilj razpisa je podpreti pripravo ali vzpostavitev skupnih kvalifikacij v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, med drugim tudi na višji stopnji, ali izboljšanje takih obstoječih kvalifikacij.

Partnerstvo morajo sestavljati partnerji iz vsaj dveh različnih držav, vključenih v program Erasmus+ (od katerih mora biti vsaj ena država članica Evropske unije):

  • 28 držav članic Evropske unije
  • države, ki so vključene v program in niso članice EU: Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija.

Poleg tega partnerstvo vključuje vsaj tri partnerje, vključno z naslednjima organizacijama: 

  • izvajalcem poklicnega izobraževanja in usposabljanja (na ravni srednješolskega, posrednješolskega neterciarnega ali terciarnega izobraževanja);
  • podjetjem (javnim ali zasebnim) ali industrijsko, trgovinsko in obrtno zbornico ali panožno/strokovno organizacijo.

Skupni proračun, namenjen sofinanciranju projektov, je ocenjen na 6 milijonov EUR. Najvišja stopnja sofinanciranja EU bo 80 %. Posamezni znesek nepovratnih sredstev bo znašal med 200 000 in 500 000 EUR. Financiralo naj bi se približno 20 predlogov.

Rok prijave je 31. 1. 2018.

Več informacij najdete tukaj.