Erasmus+: Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politike – Centri poklicne odličnosti

Cilj razpisa je podpreti vzpostavitev in razvoj nadnacionalnih platform za sodelovanje centrov poklicne odličnosti, prek katerih bi se centri, ki delujejo v določenem lokalnem okolju, povezali na evropski ravni.

Projekt mora vključevati ustrezne rezultate, povezane z:

  • vsaj tremi dejavnostmi iz 1. sklopa – Poučevanje in učenje,
  • vsaj tremi dejavnostmi iz 2. sklopa – Sodelovanje in partnerstvo ter
  • vsaj dvema dejavnostma iz 3. sklopa – Upravljanje in financiranje.

Partnerstvo vključuje vsaj osem polnopravnih partnerjev iz vsaj štirih držav, vključenih v program Erasmus+ (vključno z vsaj dvema državama članicama Evropske unije).

Vsaka država mora vključevati:

  • vsaj enega predstavnika iz podjetij, industrije ali sektorja (na primer iz zbornic ali trgovskih združenj) in
  • vsaj enega izvajalca poklicnega izobraževanja ali usposabljanja (na sekundarni in/ali terciarni stopnji).

Eden od navedenih partnerjev bo koordinatorska organizacija, ki v imenu partnerstva zaprosi za nepovratna sredstva programa Erasmus+.

Več informacij najdete tukaj.