Erasmus+ odslej tudi virtualen

Evropska komisija je začela s projektom Virtualne izmenjave Erasmus+, da bi v naslednjih dveh letih z digitalnimi učnimi pripomočki spodbudila medkulturni dialog in izboljšala spretnosti vsaj 25 000 mladih. Projekt zajema 33 držav programa Erasmus+ in območje južnega Sredozemlja, ki obsega Alžirijo, Egipt, Izrael, Jordanijo, Libanon, Libijo, Maroko, Palestino*, Sirijo in Tunizijo. 

Spletna različica Erasmus+ bo dopolnjevala tradicionalni program fizične mobilnosti in bi se v prihodnosti lahko razširila na druge regije sveta. 

Pobuda Virtualne izmenjave Erasmus+ bo z vodenimi razpravami, mednarodnimi projektnimi skupinami, odprtimi spletnimi tečaji in usposabljanjem na področju zagovorništva povezala mlade, mladinske delavce, študente in akademike iz evropskih držav in južnega sosedstva EU. Tako se bodo lahko na primer mladi iz različnih držav enkrat tedensko povezali in s pomočjo moderatorja na podlagi vnaprej razdeljenega gradiva razpravljali o temah, kot so gospodarska gibanja ali podnebne spremembe. 

Vse aktivnosti bodo del visokošolskih izobraževalnih programov ali organiziranih mladinskih projektov. V pripravljalni fazi je pobuda vzbudila zanimanje univerz in mladinskih organizacij, vzpostavljenih je bilo že 50 partnerstev, 40 oseb pa je bilo usposobljenih za moderatorje razprav.

Med pilotno fazo bo v pobudo Virtualne izmenjave Erasmus+ s proračunom 2 milijona evrov do decembra 2018 vključenih vsaj 8 000 mladih. Če bo uspešna, naj bi se pobuda podaljšala do konca leta 2019 in dosegla še 17 000 ljudi. V prihodnosti bi lahko ta pobuda postala običajen ukrep in se razširila, tako da bi zajela še več mladih v drugih regijah.