Erasmus+: še eno rekordno leto

Ob koncu praznovanja 30. obletnice programa Erasmus Evropska komisija predstavlja poročilo o dosežkih programa Erasmus+ v letu 2016. V poročilu Erasmus+ za leto 2016 se potrjuje ključna vloga programa pri graditvi odpornejše Evrope, ki jo združujejo skupne evropske vrednote.

Proračun za Erasmus+ se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 7,5 % in EU je vložila rekordnih 2,27 milijarde evrov v nepovratna sredstva za mobilnost ter tako 725 000 Evropejcem omogočila študij, usposabljanje, poučevanje, delo ali prostovoljstvo v tujini. Zdajšnji program, ki se je začel leta 2014, je tako skupno podprl več kot dva milijona oseb. Leta 2016 so bila sredstva programa vložena tudi v 21 000 projektov, pri katerih je sodelovalo 79 000 organizacij na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, kar je za 15 % več kot leta 2015. 

Rezultati kažejo, da je Erasmus+ na dobri poti, da doseže svoj cilj in v obdobju 2014–2020 podpre 3,7 % mladih v EU. Kažejo tudi, da lahko program prispeva k odprti Evropi, v kateri je učna mobilnost pravilo, kot je navedeno v sporočilu Komisije z naslovom „Krepitev evropske identitete s pomočjo izobraževanja in kulture“, o katerem so voditelji EU razpravljali na delovnem kosilu 17. novembra v švedskem Göteborgu.

V študijskem letu 2015/2016 je Erasmus+ visokošolskim institucijam omogočil, da so poslale in sprejele 330 000 študentov in članov osebja, od tega 26 000 v partnerske države oz. iz njih. Francija, Nemčija in Španija so bile na vrhu lestvice držav pošiljateljic, najbolj priljubljene države gostiteljice pa so bile Španija, Nemčija in Združeno kraljestvo.

V poročilu je tudi prikazana vloga programa Erasmus+ pri odzivanju na širše družbene izzive v letu 2016. To zajema ukrepe, ki spodbujajo socialno vključenost in ki mladim omogočajo, da pridobijo družbene, državljanske in medkulturne kompetenceter se naučijo kritičnega razmišljanja:

  • leta 2016 je bilo v okviru programa Erasmus+ s sredstvi v višini 200 milijonov evrov podprtih 1 200 projektov sodelovanja, ki so se osredotočali na spodbujanje tolerance, nediskriminacije in socialne vključenosti;
  • na tem področju je bil še posebej dejaven mladinski sektor s projekti, ki so bili namenjeni beguncem, prosilcem za azil in migrantom;
  • objavljen je bil poseben razpis za zbiranje predlogov (v vrednosti 13 milijonov evrov) za razvoj politik in strategij za preprečevanje nasilne radikalizacije in spodbujanje vključevanja prikrajšanih učencev, vključno z osebami z migrantskim ozadjem. Z razpisom je bilo financiranih 35 projektov, pri katerih je sodelovalo 245 organizacij.

Objava poročila sovpada z zaključkom kampanje ob 30. obletnici programa Erasmus ter predstavitvijo izjave generacije Erasmus+ o prihodnosti programa Erasmus+. V letu 2017 je več kot 750 000 ljudi sodelovalo v več kot 1 900 dogodkih v 44 državah, da bi proslavili obletnico programa ter razpravljali o njegovih učinkih in prihodnosti. O programu Erasmus+ je bilo objavljenih 65 000 člankov, ki so bili na družbenih medijih deljeni več kot dvamilijonkrat ter so dosegli več kot 90 milijonov ljudi. Nova mobilna aplikacija Erasmus+, ki je dostopna od junija 2017, je bila prenesena že več kot 22 000-krat.

V Göteborgu je predsednik Komisije Jean-Claude Juncker voditelje EU pozval k podvojitvi števila mladih v EU, ki sodelujejo v programu Erasmus+, do leta 2025 (s 3,7 % na 7,5 %), za kar bodo v obdobju 2021–2027 potrebna sredstva v višini 29,4 milijarde evrov. Na srečanju so se voditelji EU dogovorili o povečanju mobilnosti in izmenjav, med drugim z znatno okrepljenim, vključujočim in razširjenim programom Erasmus+ za vse kategorije učencev.

Komisija je poleg tega k razpravi povabila generacijo Erasmus+ ter uvedla „spletno zbirališče generacije Erasmus+“. Rezultat te razprave je 30 priporočil o tem, kako naj Erasmus+ postane „pomembnejši program“ z „večjim učinkom na prihodnost Evrope.“ Izjava, ki jo je sestavila generacija Erasmus+, bo uradno predstavljena na današnji prireditvi ob zaključku kampanje, ko bo o njej tudi tekla razprava.

Ozadje

Erasmus+ in njegovi predhodniki spadajo med najuspešnejše programe Evropske unije. Že tri desetletja zlasti mladim ponujajo priložnosti, da z bivanjem v tujini pridobijo nove izkušnje in si razširijo obzorja. Iz skromne sheme za mobilnost študentov leta 1987, v kateri jih je prvo leto sodelovalo zgolj 3 200, je nastal vodilni program, ki ga letno izkoristi okoli 300 000 študentov.

Zdajšnji program Erasmus+, ki poteka v obdobju 2014–2020, ima proračun v višini 14,7 milijarde evrov in bo 3,7 % mladim v EU omogočil, da študirajo, se usposabljajo, pridobivajo delovne izkušnje in opravljajo prostovoljsko delo v tujini (tj. okoli 3,3 milijona mladim v celotnem obdobju). Geografski obseg programa se je z 11 držav leta 1987 razširil na trenutnih 33 (vseh 28 držav članic EU ter Turčija, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Norveška, Islandija in Lihtenštajn). Poleg tega lahko v programu sodelujejo partnerske države z vsega sveta.

Več informacij najdete tukaj.