Podpora organizacijam na mednarodni ravni pri izvedbi posvetovanj z mladimi o Interreg v prihodnjem programskem obdobju

Odprta je prijava na razpis Youth4Cooperation.

Cilj tega razpisa je zbiranje predlogov s strani treh upravičencev, ki bodo zagotovili vključevanje mladih kot prednostno nalogo pri teritorialnem sodelovanju v okviru kohezijske politike. Vključevanje mladih v posvetovanja bo pripomoglo k temu, da bodo glasovi in potrebe mladih v naslednjem programskem obdobju 2028-2034 v celoti upoštevani.

Celoten razpis je objavljen tukaj.

Vir: CNVOS