EU v letu 2018: Splošno poročilo o dejavnostih Evropske unije

Vas zanima, kaj je Evropska unija dosegla v letu 2018?

Kakšen napredek je dosegla pri uresničevanju svojih prednostnih nalog?

Katere ukrepe je sprejela za spodbujanje zaposlovanja, rasti in naložb?

Kakšen napredek je bil dosežen na področju migracij?

Kakšne koristi so imeli državljani EU od Unije?

Odgovore na ta in druga vprašanja najdete v EU v letu 2018.

Več si lahko preberete tukaj.