Eurochild objavil poročilo o položaju otrok v Evropi za leto 2022

Eurochild, evropska mreža nevladnih organizacij, ki delujejo na področju spodbujanja pravic otrok in mladih, je v decembru objavil poročilo o položaju otrok v Evropi z naslovom “(In)visible children”.

Poročilo na stotridesetih straneh prikazuje, kakšen je položaj mladih, ter podaja priporočila odločevalcem na EU in nacionalnih ravneh glede politik in ukrepov, ki bodo usmerjeni v podporo najbolj ranljivih skupin otrok in zmanjševanje neenakosti.

Dostopno je tukaj.

Vir: CNVOS