Eurodesk izbral novega regionalnega partnerja v gorenjski regiji

Eurodesk je izbral novega regionalnega partnerja v gorenjski regiji, in sicer je to Društvo Up iz Jesenic. Društvo UP Jesenice že 10 let izvaja informiranje mladih, zlasti priseljencev, ki se pri vključevanju v slovensko družbo soočajo z velikimi ovirami.

Zaradi ključne vloge informiranja pri opolnomočenju mladih na Jesenicah in širše, je položaj mladih izboljšan, kakovosten in vsevključujoč. Aktivnosti, ki jih društvo Up že izvaja, so:

  •  svetovanje (individualno in skupinsko);
  • usposabljanja (dvig zaposljivosti, funkcionalna znanja…);
  • mreženje (z drugimi organizacijami, lokalnimi institucijami);
  • prostovoljstvo;
  • dostopnost informacij.

Prepričani so, da bo nov regionalni partner veliko doprinesel k nacionalni mreži, predvsem v luči projektov, s katerimi spodbujajo socialno vključevanje in povečevanje strpnosti v družbi.