Eurodesk je objavil poročilo o mobilnosti mladih in vlogi mladinskega informiranja

Objavljeno je poročilo o prvi vseevropski raziskavi, ki jo izvedla evropska pisarna Eurodesk. Poročilo se osredotoča na dostop do informacij za mlade o mobilnostnih priložnostih in njihovih preferencah pri dostopanju do teh informacij.

Raziskave kažejo, da mobilnost ima pozitivni učinek k širjenju obzorij mladih, spodbujanju zaposljivost in okrepitvi občutka pripadnosti Evropi. Na žalost vsi mladi ne morejo dostopati do teh možnosti zaradi številnih izzivov. Raziskava Eurodesk kaže, da so finančne ovire še vedno velika ovira in da je pomanjkanje informacij o možnostih eden glavnih razlogov za pomanjkanje sodelovanja mladih (46%).

Prav tako sporočajo, da z napredkom digitalnih tehnologij, medijska pismenost postaja prednostna naloga evropskih politik. Zmožnost razumevanja informacij in njihova dostopnost sta ključni za aktivno sodelovanje v družbi. Raziskava kaže, da 38 % vprašanih meni, da je dostopnost informacij o mobilnosti mladih v njihovi državi omejena ali neobstoječa. Ko se soočajo s samo vsebino informacij, 35 % meni, da je informacije lahko najti, 44 %, da so informacije lahko razumljive, 56 % pa zaupa informacijam, ki so jih našli.

Celotno publikacijo najdete tukaj.