Javni razpis: “European Instrument For Democracy and Human Rights (EIDHR)”

V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori zagovornikom človekovih pravic in civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic izven EU za leto 2017.

  • SKLOP 1: podpora zagovornikom človekovih pravic, ki delujejo na področju zaščite pravic avtohtonih ljudstev ter pravice do lastništva, uporabe in nadzora zemlje.
  • SKLOP 2: boj proti izvensodnim pobojem in prisilnim izginotjem.
  • SKLOP 3: boj proti prisilnemu delu in modernim oblikam suženjstva.
  • SKLOP 4: spodbujanje in zaščita pravic invalidov.
  • SKLOP 5: spodbujanje in zaščita svobode veroizpovedi ali prepričanja.

Na razpis se lahko prijavijo:

  • civilnodružbene organizacije, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, lokalne organizacije, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni,
  • nacionalne institucije za promocijo in varstvo človekovih pravic,
  • neprofitne univerze, ob izpolnjevanju drugih razpisnih pogojev.

Geografskih omejitev za prijavitelje ni, se pa zahteva partnerstvo z lokalno organizacijo (aktivnosti se morajo izvajati v državah in regijah, kjer so tovrstne aktivnosti najbolj potrebne, najmanj 2).

Več o razpisu najdete tukaj.