European Youth Foundation (EYF)

Evropska mladinska fundacija (EYF) je sklad, ki ga je ustanovil Svet Evrope, da bi zagotovil finančno podporo evropskim mladinskim dejavnostim. Mladinske NVO podpira pri uresničevanju vizije in doseganju ciljev za boljšo prihodnost mladih. To zadeva dejavnosti, ki služijo spodbujanju miru, razumevanja in sodelovanja v duhu spoštovanja človekovih pravic, demokracije, strpnosti in solidarnosti ter so pomembne za mladinsko politiko in delo Sveta Evrope.

Prijavite se lahko v okviru petih kategorij: 

  • Kategorija A – Mednarodna mladinska srečanja (seminarji, konference, delavnice, tabori, festivali).
  • Kategorija B – Druge mladinske aktivnosti, ki niso srečanja in zahtevajo natančno izdelavo letne strategije načrta: za strateške aktivnosti letnih načrtov, vključno z vrsto dejavnosti.
  • Kategorija C – Strukturna podpora in administracija mednarodnih nevladnih mladinskih organizacij ali mrež.
  • Kategorija D – Enkratna strukturna podpora: fundacija lahko prispeva tudi k upravnim stroškom regionalnih omrežij, da bi jim pomagala pri vzpostavitvi evropske strukture.
  • Kategorija E – Pilotni projekti oz. mladinska srečanja ali aktivnosti, ki bodo prispevale k ciljem mladinske politike Sveta Evrope.

Prijavitelji morajo biti predstavniki mednarodne nevladne mladinske organizacije, ki ima podružnice v vsaj štirih državah članicah Sveta Evrope, ali nacionalne mladinske organizacije, ki sodeluje z vsaj tremi drugimi nacionalnimi organizacijami iz ostalih držav članic.

Postopek prijave in seznam rokov za prijavo najdete tukaj.