Evropska komisija: Akcijski načrt digitalnega izobraževanja

Evropska komisija vabi k uporabi Akcijskega načrta digitalnega izobraževanja v Evropi (Digital EDUCATION Action Plan – European Commission).

Akcijski načrt vsebuje tri prednostna področja:

  • PRIORITETA 1: Kakovostnejša uporaba digitalne tehnologije za poučevanje in učenje.
  • PRIORITETA 2: Razvijanje ustreznih digitalnih spretnosti in kompetenc za digitalno transformacijo.
  • PRIORITETA 3: Dvig kakovosti izobraževalnih sistemov v EU z učinkovitejšo analizo in obdelavo podatkov ter njihovo uporabo.

Akcijski načrt je dostopen tukaj.

Dodatek k akcijskemu načrtu najdete tukaj.