Evropska komisija je objavila poročilo o programu Erasmus+ za leto 2018

Evropska komisija je 28. 1. 2020 objavila poročilo o programu Erasmus+ za leto 2018.

Kot sporočajo iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, je bilo leto 2018 s proračunom v višini 2,8 milijarde evrov – za 10 % več sredstev kot leta 2017 – spet rekordno leto. S sredstvi Erasmus+ je bilo v letu 2018 financiranih več kot 23.500 projektov, program pa je skupno podprl mobilnost več kot 850.000 študentov, vajencev, učiteljev in mladinskih delavcev. Skoraj desetina od 470.000 študentov, praktikantov in osebja v visokošolskem izobraževanju, ki so v akademskem letu 2017/2018 prejeli nepovratna sredstva, je odšla v partnerske države po vsem svetu oziroma iz njih prišla.

Poleg visokošolskih študentov in osebja je podporo iz programa prejelo tudi 40.000 učiteljev in šolskega osebja, 148.000 dijakov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 8.400 zaposlenih v izobraževanju odraslih ter 155.000 mladih in mladinskih delavcev.

Iz programa je bilo financiranih tudi 199 športnih projektov, od katerih jih je bilo 118 organiziranih na ravni množičnega športa. S sredstvi Erasmus+ je bil podprt vsakoletni evropski teden športa, ki se je z več kot 50.000 dogodki po vsej Evropi izkazal za najuspešnejšega doslej.

Celotno poročilo lahko najdete tukaj.