Evropska komisija sprejela pobudo za spodbujanje vajeništev v Evropi

Evropska komisija je 5. 10. 2017 sprejela predlog za evropski okvir za kakovostna in učinkovita vajeništva. Predlog v obliki priporočila opredeljuje 14 ključnih meril, s katerimi naj bi države članice in deležniki zagotovili kakovostna in učinkovita vajeništva. Pobuda bo prispevala k večji zaposljivosti in osebnemu razvoju vajencev ter s tem k visoko usposobljeni in kvalificirani delovni sili, ki se bo prilagajala potrebam trga dela.

Komisija spodbuja izvajanje meril za učne in delovne pogoje ter okvirne pogoje s sredstvi EU. Iz Evropskega socialnega sklada je namenjenih do 27 milijard evrov za izobraževanje in usposabljanje, EU pa vajeništva podpira tudi z drugimi instrumenti. Evropska koalicija za vajeništva je doslej zagotovila več kot 700.000 mest za mlade. Najmanj 390.000 vajeništev je že bilo ponujenih v okviru jamstva za mlade, saj je vajeništvo ena od štirih možnosti, ki bi jih bilo treba mladim ponuditi po štirih mesecih brezposelnosti. Tudi program Erasmus+ spodbuja mobilnost vajencev, med drugim z novo pobudo ErasmusPro, ki naj bi v obdobju 2018–2020 podprla 50.000 mest za dijake v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v podjetjih v tujini.

Vajeništva, ki so kombinacija učenja v šoli in usposabljanja na delovnem mestu, olajšajo prehod mladih iz izobraževanja in usposabljanja v zaposlitev. V Evropi je danes okoli 3,7 milijona vajencev. Visokošolskih študentov pa je okoli 20 milijonov. Nekatere države članice imajo zelo dolge in uspešne tradicije, druge pa sisteme vajeništva še vzpostavljajo ali izboljšujejo. Na splošno se 60 do 70% vajencev zaposli takoj po končanem vajeništvu, v nekaterih primerih pa je ta delež celo 90 %.

Predlog za evropski okvir za kakovostna in učinkovita vajeništva je del novega programa znanj in spretnosti za Evropo (en) iz junija 2016. Povezan je tudi z evropskim stebrom socialnih pravic, ki predvideva pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja. Predlog morajo potrditi države članice EU.

Več informacij nadete tukaj in tukaj.