Evropska mladinska konferenca v Bukarešti, 25.–28. marec 2019

Od 25. do 28. marca je v Bukarešti v Bolgariji potekala Evropska mladinska konferenca, katere glavni namen je bil povezati evropski dialog z mladimi s cilji, opredeljenimi v novi strategiji EU za mlade (2019-2027).

Konferenca je naslavljala posebej Evropske cilje za mlade, s poudarkom na sedmem cilju – kakovostne zaposlitve za vse, v luči dejstva, da zaposlovanje še vedno ostaja ena izmed najpomembnejših skrbi mladih Evropi.

Udeleženci, predstavniki mladih, vladnih struktur in nevladnih organizacij, so v različnih panelih in delavnicah razpravljali o tem, kako izboljšati dostop do kakovostnih zaposlitev za vse mlade Evropejce.

To je prva Evropska mladinska konferenca v sedmem ciklu dialoga z mladimi, ki nadaljuje proces strukturiranega dialoga v novi Strategiji EU za mlade (2019-2027).

Sedmi cikel dialoga z mladimi poteka v tesnem sodelovanju Evropske komisije in tria predsedovanj Romunije, Finske in Hrvaške.

Spletno stran konference najdete tukaj.