Evropska solidarnostna enota: Razpis za zbiranje predlogov 2023

Evropska komisija je 24. marca objavila razpis za zbiranje predlogov v okviru programa Evropska solidarnostna enota za leto 2023.

Razpis zajema naslednje ukrepe programa Evropska solidarnostna enota:

  • projekte prostovoljstva,
  • skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih,
  • solidarnostne projekte,
  • znak kakovosti za solidarnostne prostovoljske aktivnosti,
  • znak kakovosti za prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči,
  • prostovoljstvo v okviru Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč.

Roki za oddajo vlog:

  • projekti prostovoljstva: 23. februar 2023; (neobvezni krog) 4. oktober 2023
  • solidarnostni projekti: 23. februar 2023; (neobvezni krog) 4. maj 2023; 4. oktober 2023
  • skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih: 8. februar 2023
  • prostovoljstvo v okviru Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč: 3. maj 2023

Vloge za znake kakovosti se lahko oddajo kadar koli.

Za financiranje v okviru Evropske solidarnostne enote se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, neprofitni ali profitni, na lokalni, regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni. Poleg tega se za financiranje za solidarnostne projekte lahko prijavijo skupine mladih, ki so registrirani na portalu Evropske solidarnostne enote.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS