Evropska solidarnostna enota: Skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih

Skupinske prostovoljske aktivnosti na prednostnih področjih so obsežni projekti v podporo aktivnostim prostovoljskih skupin, katerih namen je izvedba kratkih intervencij z velikim učinkom, ki obravnavajo družbene izzive na področjih politike, opredeljenih na ravni EU.

Cilj Evropske solidarnostne enote je spodbujati solidarnost kot vrednoto, pretežno prek prostovoljstva, okrepiti udejstvovanje mladih in organizacij v dostopnih in visokokakovostnih solidarnostnih aktivnostih kot načinu, na katerega lahko prispevajo h krepitvi kohezije, solidarnosti, demokracije in državljanstva v Evropi, ter se hkrati odzovejo na družbene izzive in krepijo skupnosti, s posebnim poudarkom na spodbujanju socialne vključenosti.

Evropska solidarnostna enota prispeva tudi k evropskemu sodelovanju, ki je pomembno za mlade.

Upravičene so naslednje vrste aktivnosti:

  • Skupinske prostovoljske aktivnosti so solidarnostne aktivnosti, ki skupinam udeležencev iz vsaj dveh različnih držav omogočajo, da skupaj opravljajo prostovoljsko delo za obdobje od dveh tednov do dveh mesecev. V skupinskih prostovoljskih aktivnostih bodo prostovoljci Evropske solidarnostne enote opravljali projektne naloge v kratkem časovnem obdobju. Kljub temu da se bodo te aktivnosti izvajale krajši čas, bodo koristne za posameznike in skupnosti, ki uporabljajo to storitev.
  • Pripravljalni obiski so načrtovalni obiski pred začetkom prostovoljskih aktivnosti, katerih namen je zagotoviti visokokakovostne aktivnosti z olajševanjem in pripravo upravnih ureditev, krepitvijo zaupanja in razumevanja ter vzpostavitvijo trdnega partnerstva med organizacijami in vključenimi osebami.
  • Dopolnilne aktivnosti so ustrezne spremljevalne aktivnosti, namenjene dodajanju vrednosti in izboljšanju rezultatov projekta ter krepitvi njegovega učinka na lokalni, regionalni in/ali evropski ravni. Namen teh dopolnilnih aktivnosti je tudi ozaveščanje o pomenu prostovoljstva za mlade in skupnosti ter krepitev priznavanja spretnosti in kompetenc, ki jih pridobijo prostovoljci.

Upravičeni prijavitelji so javne in zasebne organizacije, ki imajo ob roku za prijavo veljavno akreditacijo za prostovoljstvo v okviru programa Erasmus+ ali znak kakovosti za prostovoljstvo.

Upravičene so samo vloge pravnih subjektov s sedežem v 28 državah članicah Evropske unije.

Rok prijave je 19. september 2019

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.