Evropski cilji mladih (European Youth Goals)

Na drugi evropski mladinski konferenci v okviru aktualnega cikla strukturiranega dialoga na temo “Mladi v Evropi – Kaj prihaja?”, ki je potekala od 17. do 19. aprila 2018 v Sofiji, so bila na podlagi posvetovanj, izvedenih z več kot 50.000 mladimi, zbrana priporočila v 11 tematskih sklopih – Evropski cilji mladih (Europan Youth Goals).

Evropski cilji mladih tako predstavljajo oprijemljiva priporočila mladih za Evropsko komisijo pri oblikovanju nove Evropske mladinske strategije.

Priporočila so zbrana v enajstih tematskih sklopih: povezovanje EU z mladimi, enakost vseh spolov, vključujoča družba, informacije in konstruktivni dialog, mentalno zdravje, podeželska mladina v ospredju, kakovostna zaposlitev za vse, kakovostno učenje, prostor in participacija za vse, trajnostna zelena Evropa ter mladinske organizacije in evropski programi. 

Na zadnji konferenci v okviru aktualnega cikla, ki bo potekala od 2. do 4. septembra na Dunaju, se bo zbralo 250 predstavnikov mladih, odločevalcev in strokovnjakov na področju mladine, da bi definirali, kako najbolje razširiti in uporabiti Evropske cilje mladih na različnih ravneh (od lokalne do evropske) in v različnih sektorjih (v mladinskem sektorju in drugih sektorjih, pomembnih za mlade).

Več si lahko preberete tukaj.