Evropski mladinski forum razpisuje prosto delovno mesto

Evropski mladinski forum je platforma mladinskih organizacij v Evropi. Zastopajo več kot 100 mladinskih organizacij, ki združujejo več deset milijonov mladih iz vse Evrope.
Mladinski forum mladim omogoča, da aktivno sodelujejo v družbi, ter zastopa in zagovarja potrebe in interese mladih ter njihovih organizacij.

Razpisujejo delovno mesto referenta (Policy officer), ki bo delal opravljal v oddelku za zunanje zadeve ter komuniciral z notranjim in zunanjim svetom, hkrati pa poročal vodji zagovorništva ter direktorju za zunanje zadeve.

Prijave sprejemajo do 7. 3. 2021 (23.59 CET).

Več informacij o razpisanem delovnem mestu najdete tukaj.

Vir: Evropski mladinski forum