Evropski parlament objavil rezultate Eurobarometrove ankete za mlade

Evropski parlament je v okviru Evropskega mladinskega dogodka (EYE2021) in v smeri prizadevanj za to, da bi postal bolj dostopen in vključujoč, naročil izvedbo ankete za mlade Flash Eurobarometer.

Anketa je bila izvedena v juniju 2021 med več kot 18.000 mladimi, starimi od 16 do 30 let, v vseh 27 državah članicah EU, zajela je sledeče teme:

  • splošna raven zanimanja mladih za politiko ter vprašanja in vrednote, za katere čutijo, da bi jim bilo potrebno dati prednost;
  • v kolikšni meri sodelujejo v političnih in državljanskih dejavnostih (vključno z volitvami) in ovire za tovrstno sodelovanje;
  • njihovo razumevanje in odnos do Evropske unije;
  • njihovo zavedanje in izkušnje s ponudbo za mlade Evropskega parlamenta;
  • njihovi viri informacij o političnih in družbenih vprašanjih ter zaznana resničnost različnih virov.   

Rezultati ankete so na voljo tukaj.

Vir: Movit