EYF finančna podpora mladinskim projektom

Evropska mladinska fundacija (EYF) omogoča finančno podporo naslednjim tipom projektov, vodenih s strani mladinskih nevladnih organizacij ali mrež ter drugih nevladnih organizacij, ki delajo na področju mladinskega dela, povezanega z mladinsko politiko in delom Sveta Evrope:

  • Kategorija A – mednarodna mladinska srečanja (seminarji, konference, delavnice, tabori, festivali);
  • Kategorija B – druge mladinske aktivnosti, ki niso srečanja (študije, raziskovalni projekti, izdelava informacij in dokumentacije na področju mladine);
  • Kategorija C – administracija mednarodnih nevladnih mladinskih organizacij ali mrež;
  • Kategorija D – Pilotni projekti oz. mladinska srečanja ali aktivnosti, ki bodo prispevale k ciljem mladinske politike Sveta Evrope

Prijavni roki:

  • 1. april za aktivnosti kategorije A in B, ki bodo potekale med 1. januarjem in 30 junijem prihajajočega leta;
  • 1. oktober za aktivnosti kategorije A in B, ki bodo potekale med 1. aprilom in 31. decembrom prihajajočega leta;
  • Za aktivnosti kategorije D (pilotni projekti) ni posebej določenega prijavnega roka, prijavo projekta oz. aktivnosti pa je potrebno predložiti vsaj tri mesece pred začetkom izvajanja aktivnosti.
  • Naslednji rok prijave za dvoletno strukturno podporo: 1. oktober 2019.

Na razpis se lahko prijavijo mednarodne mladinske nevladne organizacije ali mreže; nacionalne ali lokalne mladinske nevladne organizacije ali mreže; druge nevladne organizacije, ki delajo na področju mladinskega dela.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.