EYF: Posebni razpis za vloge za podelitev nepovratnih sredstev za pilotne dejavnosti, ki se odzivajo na lokalne potrebe zaradi COVID-19

Evropska Mladinska Fundacija (EYF) začenja poseben razpis za lokalne ali nacionalne mladinske organizacije, ki iščejo finančna sredstva za dejavnosti, ki se odzivajo na lokalne potrebe zaradi bolezni Covid-19.  

Zaprosite lahko za nepovratna sredstva pilotske dejavnosti EYF pri čemer bodo imele prednost pilotne dejavnosti, katerih cilj je Izkazovanje solidarnosti in podpore vsem osebam, ki jih je prizadela kriza Covid-19, kot so: 

  • Vzpostavljanje in podpiranje posebej ranljivih skupin ljudi, vključno z brezdomci, begunci in prosilci za azil, invalidi, ljudje, ki živijo v izolaciji ali v oddaljenih skupnostih. 
  • Podpora zdravstvenim, socialnim in izobraževalnim službam. 
  • Izobraževanje in ozaveščanje o pomenu človekovih pravic v odzivih na krizo COVID-19. 

Prijave lahko oddate v letu 2020. Prvi krog izbora bo potekal 10. 5. 2020, na voljo bosta še dva roka, in sicer v juniju in septembru.

Razpis lahko najdete tukaj 

Prijavnico in več informacij pa tukaj