Finančna podpora za razvoj in razširjanje gradiva s področja varovanja in zaščite pred spolnim izkoriščanjem in spolnimi zlorabami

UNHCR in Inter Agency Standing Committee (IASC) sta objavili razpis, namenjen finančni podpori nevladnim organizacijam, ki nimajo sredstev in/ali zmogljivosti za razvoj in razširjanje informacijskega, izobraževalnega in komunikacijskega gradiva s področja varovanja in zaščite pred spolnim izkoriščanjem in spolnimi zlorabami.  

Rok prijave je 15. 5. 2020.  

Več informacij lahko najdete tukaj