Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost bo objavil razpise

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost bo 15. januarja v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo odprl pet javnih razpisov.

1. Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja pravic otrok za leto 2020

Razpis je namenjen sofinanciranju nacionalnih in mednarodnih projektov na področju spodbujanja pravic otrok za leto 2020.

Rok prijave je 29. 4. 2020; več informacij lahko najdete tukaj.

Podaljšan rok prijave na 13. 5. 2020!

2. Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti vsem oblikam nasilja nad otroki, mladimi in ženskami za leto 2020

Razpis je namenjen sofinanciranju nacionalnih in mednarodnih projektov preprečevanja boja proti vsem oblikam nasilja nad otroki, mladimi in ženskami za leto 2020. Tematsko je osredotočen na: preprečevanje nasilja na podlagi spola, boj proti spletnemu nasilju nad ženskami, zaščito in podporo otrok, mladostnikov in žensk, ki so žrtve ali potencialne žrtve nasilja in preprečevanje in boj proti medvrstniškemu nasilju.

Rok prijave je 1. 4. 2020; več informacij lahko najdete tukaj.

Podaljšan rok prijave na 15. 4. 2020! 

3. Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja učinkovitega izvajanja načela nediskriminacije za leto 2020

Razpis je namenjen sofinanciranju nacionalnih in mednarodnih projektov na področju spodbujanja učinkovitega izvajanja načela diskriminacije za leto 2020.

Vsebinsko je razdeljen na šest sklopov:

 • Sklop 1: upravljanje raznolikosti in spodbujanje enakosti in vključevanja na delovnem mestu, tako v javnem kot zasebnem sektorju.
 • Sklop 2: boj proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spodbujanje enakosti LGBTI oseb.
 • Sklop 3: boj proti diskriminaciji na podlagi rasne ali etnične pripadnosti in/ali večkratni diskriminaciji.
 • Sklop 4: boj proti anticiganizmu in različnim oblikam diskriminacije Romov.
 • Sklop 5: spodbujanje nediskriminacije na podlagi spola, rasne ali etnične pripadnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.
 • Sklop 6: zbiranje podatkov o enakosti.

Rok prijave je 1. 4. 2020, več informacij lahko najdete tukaj.

Podaljšan rok prijave na 15. 4. 2020! 

4. Razpis za sofinanciranje projektov na področju boja proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in drugim oblikam nestrpnosti ter boja proti sovražnemu govoru na spletu za leto 2020

Razpis je namenjen sofinanciranju nacionalnih in mednarodnih projektov, ki so vsebinsko razdeljeni na tri sklope:

 • Sklop 1: preprečevanja in boja proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in drugim oblikam nestrpnosti.
 • Sklop 2: spremljanja, preprečevanja in boja proti sovražnemu govoru na spletu.
 • Sklop 3: izboljšanja odzivnosti nacionalnih organov v primeru rasizma, ksenofobije, homofobije in drugih oblik nestrpnosti.

Rok prijave razpisa je 15. 4. 2020, več informacij lahko najdete tukaj.

Podaljšan rok prijave na 29. 4. 2020!

5. Razpis za sofinanciranje projektov na področju ozaveščanja o državljanskih pravicah, vključevanja mobilnih državljanov EU ter podpore nacionalnih volilnih omrežij

Razpis je namenjen sofinanciranju projektov na področju ozaveščanja in je vsebinsko razdeljen na dva sklopa.

 • Sklop 1: ozaveščanje o državljanskih pravicah, spodbujanja vključevanja državljanov EU, ki prebivajo izven svoje matične države, in nezadostno zastopanih skupin, vključno z ženskami, Romi, mladimi in osebami s posebnimi potrebami.
 • Sklop 2: podpora pri usklajevanju med nacionalnimi organi, pristojnimi za volitve.

Rok prijave je 1. 4. 2020, več informacij o razpisu lahko najdete tukaj.

Podaljšan rok prijave na 15. 4. 2020!