Glasba premika Evropo – podpora evropski glasbeni raznolikosti in talentom

Evropska komisija je objavila razpis, katerega cilj je podpreti najmanj 10 inovativnih in trajnostnih pilotnih programov usposabljanja za mlade glasbenike in druge delavce v glasbenem sektorju. Izkušnje pridobljene iz pilotnih izvedb bi morale prispevati k izboljšanju kapacitet sektorja v Evropi in prispevati k njegovi profesionalizaciji.

Projekti morajo nagovarjati vsaj dva od navedenih specifičnih ciljev: 

  • omogočiti profesionalni razvoj prek pridobivanja individualnih ali organizacijskih strokovnih znanj, na primer na področju podjetništva, z namenom, da se okrepijo zmogljivosti mladih glasbenikov in strokovnih delavcev v glasbi za uspeh na glasbenem trgu;
  • pomagati mladim umetnikom in drugim delavcem v glasbenem sektorju, da boljše razumejo glasbeno industrijo, pridobijo vpogled v pod-sektorje in se naučijo, kako se lahko medsebojno učijo in s tem pridobijo;
  • spodbujati mednarodne izmenjave in mednarodne pristope za prenos znanja, tudi z vidika razvoja evropske ali mednarodne kariere;
  • spodbujati trajnostno sodelovanje in ustvarjanje mrež.

Na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije, ki imajo izkušnje na področju izobraževanja in/ali usposabljanja na področju glasbe.

Prijave sprejemajo do 31. oktobra 2019.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.