Gledališče na spletišče (KATIS izobraževanje)

Kulturno umetniško društvo Transformator vabi na e-izobraževanje, kjer se boste posvetili igram in vajam, ki jih lahko uporabite pri poučevanju na daljavo ali drugih skupinskih srečanjih na daljavo.

Igre spodbujajo pozitivno komunikacijo, sproščenost in višjo stopnjo pozornosti, koncentracijo pri spletnem poučevanju in srečevanju. Tehnike gledališke pedagogike, ki jih sicer uporabljajo na vajah, bodo preoblikovali za spletno izkušnjo. S pomočjo tehnologije in virtualnih okolij bodo udeleženi na delavnici pripravljeni izvajati kreativne vaje in naloge z učenci pri pouku na daljavo.

S pristopi gledališča za družbene spremembe bodo na e-izobraževanju tekom 18 pedagoških ur gradili komunikacijske veščine strpnejših in vključevalnih odnosov, ki preko kritičnega mišljenja vzpostavljajo bolj solidarno družbo.

Delo bo potekalo na spletu v skupini, manjših skupinah in individualno doma.

Ciljna skupina so pedagoški delavci (učitelji_ce osnovnih in srednjih šol), strokovni sodelavci_ke, vodstvo, mladinski delavci_ke, vzgojitelji_ce v vrtcih.

Program temelji na dialoški pedagogiki oz. pedagogiki zatiranih Paula Freira, katere ideja Freirea je, da izobraževanje vedno poteka vzajemno med učiteljem in učencem.

Posamezni cilji programa so:

  • gradnja skupnosti in povezanosti skupine, ki vodi do sprememb posameznika in družbe,
  • razvoj skupnostnega dela in aktivne udeležbe,
  • razvijanje raznolikih orodij komuniciranja in vzpostavljanja dialoga,
  • razvijanje samozavesti za javno izražanje,
  • kritično branje in razumevanje časopisov, revij, svetovnega spletišča, socialnih medijev …,
  • razvijanje lastnega glasu in izraza v skupini in kot posameznik ali posameznica.

Izvajalki sta Jana Burger in Barbara Polajnar.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Kulturno umetniško društvo Transformator