»Govoriš kohezijsko?« Tokrat o sredstvih za zdravo življenjsko okolje

V četrtek, 13. decembra 2018, med 10. in 12. uro v City hotelu Ljubljana CNVOS v sodelovanju z Radiom Študent organizira posvet o tem, kako lahko kohezijska sredstva izkoristimo za (bolj) zdravo življenjsko okolje. Govorili bodo o tem, kar smo z ukrepi za trajnostno rabo energije, trajnostni promet, varstvo okolja, biotsko raznovrstnost ter prilagajanje podnebnim spremembam, podprto s kohezijskimi sredstvi, že dosegli, in razmislili, kaj lahko v tej in naslednji finančni perspektivi še izboljšamo.

Za ukrepe za izboljšanje življenjskega okolja bo Slovenija v obdobju 2014-2020 prejela več kot milijardo (1,162) evrov sredstev EU, s katerimi bodo financirali projekte, kot so:

  • KRAS.RE.VITA (nosilec: Notranjski krajinski park), s katerim bodo s 4,7 milijonov evri kohezijskih sredstev izboljšali stanje naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju;
  • SINICA (nosilec: Agencija RS za okolje), s katerim se bo s 6,33 milijoni evrov omogočilo celovito spremljanje stanja onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev ter pripravo strokovnih podlag za načrtovanje, spremljanje izvajanja politik in ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka;
  • Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki s 135 milijoni evrov predstavlja finančno največji okoljski projekt v obdobju 2014–2020 v Sloveniji.

Na posvet vabijo predstavnike ministrstev, javnih agencij, zavodov, občin in nevladnih organizacij, ki načrtujejo in izvajajo konkretne projekte na terenu, s katerimi bodo v obdobju 2014-2020 zagotovili boljšo oskrbo s pitno vodo, čiščenje odpadnih vod, varstvo pred poplavami, boljše stanje ohranjenosti habitatov, izboljšali energetsko učinkovitost gospodinjstev in javnega sektorja, proizvedli več energije iz obnovljivih virov ter zmanjšali emisije toplogrednih plinov.

Dogodek je drugi v nizu tematskih posvetov o kohezijski politiki, ki jih CNVOS v sodelovanju z Radiom Študent organizira v okviru projekta »Govoriš kohezijsko?«.

Število mest je omejeno, zato vas prosijo, da svojo udeležbo potrdite s prijavo.

Prijavite se lahko tukaj.