Informacije o petem paketu intervencijskih ukrepov

CNVOS je objavil informacije o tem, kaj nam prinaša peti paket inervencijskih ukrepov.  

Državni zbor je 15. 10. 2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP). Zakon še ni objavljen v Uradnem listu in še ne velja. Veljati bo začel predvidoma 24. 10. 2020. 

Zakon podaljšuje ukrep delnega povračila nadomestil plač delavcem, ki so bili napoteni na čakanje na delo doma, zvišuje pa pogoj upada prihodkov, in sicer za več kot 20 % v letu 2020 glede na leto 2019. Ukrep bo veljal za nazaj, in sicer od 1. oktobra 2020. Več o postopku napotitve, pravicah in dolžnostih ter postopku uveljavljanja povračil nadomestil si preberite tukaj 

Prav tako je podaljšan ukrep državnega povračila nadomestila plače delavcem, ki so odsotni z dela zaradi odrejene karantene. Po novem bo veljalo, da vas mora delavec obvestiti o svoji odsotnosti z dela v 24 urah od odreditve karantene. Prav tako boste po novem morali vlogo za povračilo nadomestila plače vložiti v 8 dneh od pričetka odsotnosti delavca. Ukrep bo veljal za nazaj, od 1. 10. 2020. Več o pravicah in dolžnostih ter postopku uveljavljanja povračil nadomestil si preberite tukaj 

Zakon ponovno ureja tudi povračilo nadomestila plače za delavce, ki so z dela odsotni zaradi varstva otrok, katerim je bila odrejena karantena oziroma druge nepredvidljive okoliščine obiskovanja vrtca ali šole. Upravičeni boste do povračila celotnega zneska izplačanega nadomestila plače, in sicer v višini 80 odstotkov delavčeve povprečne mesečne plače iz zadnjih treh mesecev. Ukrep bo veljal za nazaj, od 1. 9. 2020. Več o pravicah in dolžnostih ter postopku uveljavljanja povračil nadomestil si preberite tukaj. 

Delavec bo po uveljavitvi zakona lahko odstoten z dela zaradi bolezni tudi brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda zdravnik, do tri zaporedne delovne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Delavec vas bo moral o svoji odsotnosti pisno ali elektronsko o tem obvestiti, in sicer prvi dan svoje odsotnosti. V času odsotnosti pa delavec ne bo smel opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja. Delavec bo za čas kratkotrajne odsotnosti upravičen do 80 odstotkov svoje plače v preteklem mesecu za polni delovni čas. Nadomestilo plače mu obračunate in izplačate kot v primeru ostalih nadomestil, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS pa vam bo celotno izplačilo povrnil na podlagi vloge, ki jo morate vložiti najkasneje do 31. 3. 2021 (razen, če bo ukrep podaljšala). 

Družbenik v zavodu, ki je kot direktor zavarovan na podlagi 040,  bo lahko za mesec oktober 2020, november 2020 in december 2020 pri Fursu prek portala eDavki vložil vlogo za mesečni temeljni dohodek v višini 1100 evrov. Do izredne pomoči je upravičen družbenik, kateremu bodo prihodki v letu 2020 upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2020. Oceno upada prihodkov bo mora oddati v obliki izjave.  Zavod mora biti za opravljanje dejavnosti registriran najmanj od 1. 9. 2020. Izjavo je treba podati do 31. 12. 2020. Ukrep se šteje za državno pomoč. Vlada lahko ukrep podaljša do 30. 6. 2021. Mesečni temeljni dohodek se bo znižal za izplačilo delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali višje sile. 

Prav tako bo lahko družbenik v zavodu, ki je kot direktor zavarovan na podlagi 040, uveljavljal delno povrnjeni izgubljeni dohodek zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka. Delno povrnjeni izgubljeni dohodek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Višina znaša 250 evrov, a ne več kot 250 evrov za 10 dni, 500 evrov za 20 dni in 750 evrov v enem mesecu. Vloga za povračilo  se bo morala oddati prek eDavkov pri Fursu, in sicer v roku 30 dni od odreditve karantene oziroma nastopa varstva otroka. Ukrep bo veljal za nazaj, od 1. 9. 2020 in do 31. 12. 2020. Vlada ga lahko s sklepom podaljša do 30. 6. 2021. 

Več informacij kaj PKP5 še prinaša za nevladne organizacije lahko preberete tukaj