IOM objavil obvestilo ob zaključku projekta PROTECT

IOM Slovenija obvešča o zaključku projekta “PROTECT – Preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola nad migranti_kami ter krepitev podpore žrtvam”.

Obvestilo so v celoti objavili na CNVOS: 

“PROTECT – Preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola nad migranti_kami ter krepitev podpore žrtvam 

Mednarodna organizacija za migracije (IOM), Agencija Združenih narodov za migracije v naslednjih dneh uspešno zaključuje projekt »PROTECT – Preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola nad migranti_kami ter krepitev podpore žrtvam«, ki je bil sofinanciran s strani Evropske unije v okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020. Namen projekta je okrepiti zmogljivosti obstoječih nacionalnih podpornih storitev za žrtve spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola (SNNS), z namenom omogočiti boljši dostop do pomoči za begunce_ke, migrante_ke in prosilce_ke ter povečati ozaveščenost o SNNS v teh skupnostih in jih opolnomočiti. 

V projektu sodeluje dvanajst IOM pisarn, in sicer iz Belgije, Bolgarije, Grčije, Hrvaške, Italije, Irske, Malte, Madžarske, Nizozemske, Poljske, Slovenije in Španije ter osem partnerskih nevladnih organizacij. Partnerica projekta iz Slovenije je Društvo Legebitra. 

V okviru projekta je bilo izvedeno mapiranje nacionalnih praks o obstoječih podpornih storitvah na preseku SNNS in migracij. Na podlagi pridobljenih podatkov in informacij so bila razvita orodja za krepitev zmogljivosti in izvedena usposabljanja za več kot 140 strokovnjakov_inj, ki so poleg tematike SNNS na področju migracij zaobjela tudi preprečevanje spolnega izkoriščanja in zlorab v humanitarnem kontekstu ter prepoznavanje in preprečevanje SNNS pri delu z migranti_kami LGBTI. Na različnih lokacijah so bila organizirana informacijska srečanja z namenom ozavestiti migrante_kebegunce_ke in prosilce_ke za mednarodno zaščito o problematiki SNNS ter informirati, kako preprečiti in se odzvati na tovrstno nasilje. Za namen informiranja o tematiki je IOM pripravil tudi večjezične informativne zloženke, plakat ter ozaveščevalni video. 

Vsa gradiva, ki so bila pripravljena v okviru projekta, so dostopna na spletni strani IOM Slovenija (tukaj) in projekta PROTECT (tukaj). 

IOM Slovenija” 

Obvestilo lahko najdete tukaj