IPA II: Podpora nacionalnemu centru za nevladne organizacije v Srbiji

V okviru instrumenta za predpristopno pomoč IPA II je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju enega nacionalnega centra za NVO, ki bo deloval na področju krepitve zmogljivosti civilnodružbenih organizacij v Srbiji ter spodbujanju njihovega dolgoročnega razvoja in zagovorniških kapacitet.

Prijavitelji na razpis so civilnodružbene organizacije iz Srbije, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi nevladne organizacije iz EU. 

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS